Lời dạy của Đức Khổng Tử

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngân Đức Đình (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:14' 05-03-2012
Dung lượng: 112.9 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Làm nên nhờ có thầy
Đầy đủ nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Lực cường nhiều kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biết năng động thì nên
Đủ tài trí làm nên
Đủ sức bền thì thắng
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Biết mình khi hoạn nạn
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Tài đức cao hơn phú
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu hạnh phúc
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì lợi
Hỏng việc vì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Cảnh giác với lời khen
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn kinh nhờn
Không hứa háo là khôn
Không tin xằng ít vạ
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Làm ơn đừng mang trả
Được ơn nhớ đừng quyên
Nhu nhược bị ép chèn
Quá cương thì bị gãy
Cái quý thì khó thấy
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Dễ lấy thường của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tồi sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kì
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Hiểu bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức chớ bán mua
Được thua không nản chí
Đủ đức tài bớt lụy
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quấn trí dễ làm liều
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Ân nghĩa chớ đếm đong
Giữ trọn chữ hiếu trung
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Với tổ tiên, gia tộc
Cây tốt tươi nhờ gốc
Nguồn phúc lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa tai ương
Sống bất lương tù ngục
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kị nhỏ nhen
Hay ép chèn độc ác
Lắm gian trân càng sáng
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêm minh
Với chúng sinh nhân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
Sống ỷ lại ăn sẵn
Dễ bạc phận tán mình
Sống dựa dẫm ngu đần
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Sống bất cần phá sản
Hay đua đòi hoạn nạn
Quá nể bạn tai ương
Gia đình trọng yêu thương
Sống nhịn nhường hỉ hả
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Thiếu tình thương man trá
Gắn vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ con ngoan
Chịu bảo ban con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Cứng cỏi nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Sống vì tiền đổ vỡ
Rèn con từ mới nở
Khuyên vợ lúc mới về
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Muốn hiểu cần lắng nghe
Thích khoe thì trí cạn
Kẻ tồi chơi xấu bạn
Khốn nạn quên mẹ cha
Tốt đẹp hãy bày ra
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Xấu xa nên đậy lại
Có ích thì tồn tại
Có hại sẽ diệt vong
Nhiều tham vọng long đong
Lắm ước mong lận đận
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Hay vội vàng hối hận
Quá cẩn thận lỗi thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
Khiêm tốn là tự tôn
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Kiêu căng là tự sát
Hứa trước thì khó đạt
Hèn nhát thì khó thành
Thù hận bởi lợi danh
Tranh giành vì chức vị
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Giàu sang hay đố kị
Tài trí sinh ghét ghen
Tham giàu thì cuồng điên
Tham quyền thì độc ác
Vì tiền thì dễ bạc
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Vì tình nghĩa bền lâu
Người hiểu nói trọn câu
Người dốt tâu phách lối
Có quyền thì hãm lợi
Có tội thường xun xoe
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Khờ dại hay bị lừa
Nói bừa hay vạ miệng
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngậm miệng dễ được tin
Hãm lợi hay cầu xin
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Hãm quyền hay xu nịnh
Tham quan thường bất chính
Xu nịnh thường gian tà
Lười biếng hay kêu ca
Thật thà hay oan trái
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Thẳng thắn hay bị hại
Thông thái hay bị ngờ
Chiều con quá con hư
Tiền của dư con hỏng
Giàu mạnh thường thao túng
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Nghèo vụng dễ theo đuôi
Người tài giỏi khó chơi
Kẻ chây lười khó bảo
Thành tâm thì đắc đạo
Mạnh bạo việc dễ thành
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Quân tử thì trọng danh
Tiểu nhân thì trọng lợi
Bất tài hay đòi hỏi
Lạc ... khiêm nhường
Tình nghĩa thường khó quyên
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Nợ nhân duyên khó trả
Khó thuần phục kẻ sỹ
Khó phòng bị tướng tài
Biết chấp nhận thảnh thơi
Hay hận đời đau khổ
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Của quý thì khó giữ
Con cầu tự khó nuôi
Nhà dư của hiếm hoi
Nhà lắm người bạc cạn
Khó gần người quá sạch
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Vắng khách tại quá nghèo
Dễ nổi danh kị hiền
Dễ kiếm tiền khó giữ
Kiếp người là duyên nợ
Lành vỡ lẽ thường tình
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Bại thành từ lực trí
Thời gian đừng uổng phí
Biết suy nghĩ sâu xa
Vững vàng khi thành bại
Cần học và hành mãi
Sẽ gặt hãi thành công
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Hình hài của mẹ cha cho
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
 
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
 
Không hơn hãy cố bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười, ai khinh.